گزارش تصویری دیدار امید پرسپولیس - امید نارنجی پوشان کوهسار - 25 شهریور 1401