گزارش تصویری دیدار جوانان باتیس - جوانان پرسپولیس - 18 شهریور 1401