گزارش تصویری دیدار امید پرسپولیس - امید مقاومت - 5 شهریور 1401