گزارش تصویری دیدار امید پرسپولیس - امید سورنا مهر - 28 آذر 1400