گزارش تصویری دیدار امید اسپهبد قارن - امید پرسپولیس - 23 آذر 1400