تجهیز خوابگاه برای تیم‌های پایه پرسپولیس

تجهیز خوابگاه برای تیم‌های پایه پرسپولیس

آکادمی باشگاه پرسپولیس برای بازیکنان شهرستانی تیم‌های پایه خود، قسمتی از ورزشگاه شهید درفشی‌فر را تجهیز کرد.

به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، آکادمی باشگاه برای بازیکنان شهرستانی تیم‌های پایه خود قسمتی از ورزشگاه شهید درفشی‌فر را بعنوان خوابگاه تجهیز و در اختیار بازیکنان قرار داد.

خوابگاه احداث شده برای ۳۰ بازیکن رده‌های جوانان و امید با کلیه امکانات رفاهی به همراه صبحانه، ناهار و شام مهیا گردید و در حال حاضر در حال استفاده می‌باشد.

ارسال نظر