تیم‌های پایه پرسپولیس تست کرونا دادند

تیم‌های پایه پرسپولیس تست کرونا دادند

اعضای تیم‌های پایه پرسپولیس برای شروع مسابقات لیگ تهران در تست تشخیص کرونا شرکت کردند.

به گزارش رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، اعضای چهار تیم رده سنی پایه پرسپولیس در راستای اجرای پروتکل‌های بهداشتی برگزاری مسابقات لیگ برتر تهران، در تست تشخیص کرونا شرکت کردند.

ارسال نظر