تشریح آخرین اخبار در مورد آکادمی و مدارس فوتبال پرسپولیس / ویدیو

تشریح آخرین اخبار در مورد آکادمی و مدارس فوتبال پرسپولیس / ویدیو

تشریح آخرین اخبار در مورد آکادمی و مدارس فوتبال پرسپولیس از زبان دکتر ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه

ارسال نظر