گزارش تصویری دیدار امید بادران - امید پرسپولیس - 24 دی 1400