گزارش تصویری دیدار امید داماش پارسه - امید پرسپولیس - 28 آبان 1400